Hemşirelik eğitiminin önemi

 

Günümüzde hemşirelik eğitimi, çağdaş yaklaşım olarak ele alındığında, özellikle yükseköğretim kurumlarında öğreniminin yalnızca eğitici merkezli olarak, ezbere dayalı olan ve pedagojik yaklaşımla gerçekleştirilemeyecek bir eğitimdir.

Türkiye’de sağlık alanında olan gelişmeler sonucunda hemşire alımları sürekli olarak devam etmektedir.

Hemşirelik eğitiminde genel olarak enfeksiyonların kontrolünün sağlanması, temel yaşam desteği eğitimi ve yardımcı sağlık personeli eğitimleri gibi eğitimler verilir.

Hemşirelik ve eğitim

Hemşirelik yeryüzünde hekimlik mesleğinden sonra gelen en eski mesleklerden bir tanesi konumundadır.

Hemşirenin eğitim vb. durumlar ile kazanması ya da yapması gereken işlevler 4 ana başlık altında toplanabilir. Bu 4 ana başlık şöyle sıralanabilir:

##Birinci işlev; Bireye, aileye ya da topluma koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici amaçlar ile hizmetlerin götürülmesi ve bu hizmetlerin yönetiminin sağlanması.

##İkinci işlev; Hastalar veya hizmet sunumu yapılanlar ile birlikte sağlık personelinin eğitiminin sağlanması.

##Üçüncü işlev; Görev alınan sağlık bakım ekibi içerisinde etkin bir şekilde rol alan üye olmak.

##Dördüncü işlev; Gerek eleştirel düşünce gerekse de araştırmalar yolu ile hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesi

Hemşirelik Eğitimi ve Verilen Bilgilerin Önemi

Hemşirelik eğitimi alan kişiler, hemşirelik hizmetini hasta, sağlıklı, genç, yaşlı, fakir, zengin tüm insanlara sunmaktadır ve insanların bulunduğu her ortamda yer almaktadır.

Bu da hemşire olacak kişilerin hemşirelik eğitimleri sırasında kendilerine verilen bilgileri çok iyi öğrenip tatbik etmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Kişinin bedensel ve ruhsal olarak bu mesleğe hazır olması sonrasında da hemşirelik eğitiminin gerekliliklerini yerine getirmesi, hem kendi gelişimi hem de hizmet vereceği hastalar için çok önemlidir.

Eğitim sırasında kendisine gösterilenleri ve öğretilen bilgileri uygulama sırasında hatasız olarak yapmak zorundadır.

İnsan sağlığının olduğu bir alanda çalıştığı için de hemşirelik eğitimi, hizmet edeceği kişilerin sağlık durumlarının korunması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.

Eğitim ile ilgili sonuç olarak, kişinin öğrenme biçimleri dikkate alınarak düzenlenmesi eğitsel amaçlara ulaşmada önemlidir.

Öğrenme ve öğretme süreçlerinin etkililiği, öğrenenin öğrenme gereksiniminin karşılanmasına ve o kişinin öğrenme biçemine göre düzenlenmesine bağlı olduğu eğitim sırasında göz ardı edilmemesi gereken bir husustur.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال