Hemşirelik bireysel öğrenme kitapları

 

illi Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri bölümü, hemşirelik mesleği ile ilgili hemşirelik bireysel öğrenme kaynakları hazırladılar.

Dileyen hemşireler, hemşire adayları ya da bu mesleğe ilgi duyan kişiler, bu kitapları okuyarak bilgi edinebilir, bildiklerini tazeleyebilir ya da farklı bakış açısı kazanabilirler.

Ameliyat Öncesi HazırlıkHazır / İndir
Ameliyathane Ve Ameliyathane Sonrası BakımHazır / İndir
Cerrahiye GirişHazır / İndir
Endokrin Ve Sinir Sistemi Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Kardio-vasküler Sistem Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Kas-İskelet Sistemi Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Kulak Burun Boğaz Ve Göz Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Meme Cerrahisinde, Yanık Ve Reconstructıve Cerrahide BakımHazır / İndir
Mikrocerrahi Ve Doku, Organ TransplantasyonlarıHazır / İndir
Sindirim Sistemi Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Solunum Sistemi Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Ürogenital Sistem Cerrahisinde BakımHazır / İndir
Çocukluk Döneminde Görülen Malign Hastalıklar Ve BakımHazır / İndir
Çocukta Hareket, Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları ve BakımHazır / İndir
Çocukta Kan Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Çocukta Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Çocukta Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Çocukta Solunum Sistemi Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Çocukta Üro-genital Sistem Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Çocuk Sağlığına GirişHazır / İndir
Çocuklarda İmmün Sistem Ve Enfeksiyon Hastalıklarında BakımHazır / İndir
Çocuklarda Kazalar-alınacak Önlemler, Mental, Ruhsal Ve Bazı Fiziksel Bozukluklarda BakımHazır / İndir
Çocukta Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesi Ve Dengesizlikleri ile Beslenme BozukluklarıHazır / İndir
Pediatride İlaç Uygulamaları ve Özel Durumu Olan BebeklerHazır / İndir
Türkiye de Çocuk Sağlığı ve GelişimiHazır / İndir
Yeni Doğan Sorunları Ve BakımHazır / İndir
Bağışıklık Sistemi, Cilt Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Dahiliyeye Giriş (Hastanın İhtiyaçları, Sıvı-elektrolit, Asit – Baz Dengesizliği Ve Şokta Bakım)Hazır / İndir
Endokrin Sistem Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Kan Hastalıkları Ve BakımYazılmayacak
Kardio-Vasküler Sistem Hastalıkları ve Bakım IIHazır / İndir
Kardio-vasküler Sistem Hastalıkları Ve Bakımı IHazır / İndir
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Ve BakımıHazır / İndir
Onkoloji Hastalıkları Ve BakımıHazır / İndir
Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Sinir Sistemi Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Solunum Sistemi Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Üriner Sistem Hastalıkları Ve BakımHazır / İndir
Aile Planlaması (hemşirelik)Hazır / İndir
Doğum Öncesi İzlem Ve BakımHazır / İndir
Doğum Sonrası BakımHazır / İndir
Doğum, Riskli Durumlar Ve BakımHazır / İndir
Gebelik Ve Fetüs FizyolojisiHazır / İndir
JinekolojiHazır / İndir
Jinekoloji HastalıklarıHazır / İndir
İlaç UygulamalarıHazır / İndir
Mesane Kateterizasyonu, Nazogastrik Sonda, Lavaj Ve Gavaj UygulamalarıHazır / İndir
Oksijen Tedavisi, Kan Ürünleri Ve Kan TransfüzyonuHazır / İndir
Parenteral İlaç UygulamalarıHazır / İndir
Yara Bakımı, Bandaj-sargı Çeşitleri Ve PansumanlarHazır / İndir

 

Hastaya Yapılan Özel UygulamalarHazır / İndir
Özel Bakım Teknikleri 1 (trakeostomi Ürostomi Kolostomi Ve İleostomide Bakım)Hazır / İndir
Özel Bakım Teknikleri 2 (amputasyon Traksiyon Ve Yatağa Bağımlı Hastada Bakım)Hazır / İndir
Özel Bakım Teknikleri 3 (yaşlılıkta, İdrar Ve Gaitasını Tutamayan Hastalarda Bakım)Hazır / İndir
Özel Bakım Teknikleri 4 (kanserli Hastada Bakım)Hazır / İndir
Özel Uygulamalar 2Hazır / İndir
Asepsi Ve Antisepsi TeknikleriHazır / İndir
Hasta Ünitesi Ve Hasta Yatağı İle İlgili UygulamalarHazır / İndir
Hastanın BeslenmesiHazır / İndir
Hastanın Kabul Ve Taburcu EdilmesiHazır / İndir
Hastayı Rahatlatmak İçin Yapılan UygulamalarHazır / İndir
Kişisel Hijyen Ve Vücut MekanikleriHazır / İndir
LavmanlarHazır / İndir
Meslek Esasları Tekniğine GirişHazır / İndir
Ördek Ve Sürgü VermeHazır / İndir
Pozisyonlar (hemşirelik)Hazır / İndir
Sıcak Ve Soğuk Uygulama TeknikleriHazır / İndir
Terminal Dönem Ve BakımıHazır / İndir
Yaşam BulgularıHazır / İndir
Yatağa Bağımlı Hasta HijyeniHazır / İndir
Anksiyete, Somatoform, Dissosyatif Ve Duygu Durum BozukluklarıHazır / İndir
Kişiliğin Dönemleri Ve Kişilik BozukluklarıHazır / İndir
Organik Ve Duygu Durum BozukluklarıHazır / İndir
Psikiyatride Görülebilecek Diğer BozukluklarHazır / İndir
Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Ve YaklaşımlarHazır / İndir

SPONSOR BAĞLANTI

 

Sağlık Eğitimi Kavramı İlke, Faktörleri Ve SınıflandırılmasıHazır / İndir
Sağlık Eğitimi Yöntemleri Ve Eğitim Araç GereçleriHazır / İndir
Sağlık Eğitiminde İşbirliği Ve UygulamaHazır / İndir
Deontoloji ve Mesleğin Sorumluluk ve YükümlülükleriHazır / İndir
İnsan Hakları, Hasta Hakları Ve EtikHazır / İndir
Aile Sağlığı Ve Ev ZiyaretleriHazır / İndir
Ana-Çocuk ve Okul SağlığıHazır / İndir
Bulaşıcı Ve Sosyal Hastalıklarda BakımHazır / İndir
Endüstri Ve Çevre SağlığıHazır / İndir
Geriatri Ve Evde Hasta BakımıHazır / İndir
Toplum Sağlığına GirişHazır / İndir

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال