Hemşireliğe giriş dersi final sınav soruları


Hemşireliğe giriş dersi final sınav soruları aşağıdadır. Cevaplar sınav sonunda belirtilmiştir. Soruları düşünüp cevaplandırdıktan sonra cevaplarına bakıp, öğrenim seviyenizi ölçebilir ya da cevaplar aracılığı ile konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hemşireliğe Giriş Dersi Final Sınav Soruları

1.Modern hemşireliğin kurucusu kimdir?

2.Florence nightingale hang ülkede ne zaman doğmuştur?

3.Hemşireliğin kavramsal çerçevesini oluşturan kavramlar nelerdir? Açıklayınız.

4.İnsan kavramını nasıl açıklarsınız?

5.Hemşireler, bireyleri irdelerken neleri dikkate almalıdırlar?

6.Homeostazis ne demektir? Açıklayınız.

7.Fiziksel sağlık kavramı neyi kapsar? Ne demektir? Açıklayınız.

8.Spitürel sağlık ne demektir?

9.Duygusal-ruhsal sağlık kavramları ile ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.

10.Sosyal sağlık ne demektir?

11.En geniş tanımıyla (WHO tanımıyla) hastalık nedir?

12.Sağlığı koruma türleri nelerdir?

13.Sağlığı geliştirme kavramı neyi anlatmaktadır?

14.Temel insan ihtiyaçları nelerdir?

15.Sağlığı etkileyen faktörler ve alt başlıkları nelerdir?

Sınav bitti. Cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Hemşireliğe Giriş Dersi Final Sınav Cevapları

1.FLORENCE NİGHTİNGALE

2.12 MAYIS 1820 YILINDA İtalya’nın Florence kentinde dünyaya gelmiştir.

3.İnsan, sağlık, çevre, hastalık ve hemşireliktir.

4.Memelilerden, iki eli olan ve iki ayağı üzerinde dolaşan, sözle anlaşan aklı ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş  canlı olarak tanımlanmıştır. (TDK)

5.Hemşireler kişiyi ele alırken, bireyin fizyolojik, psikolojik yönleri  gibi bütünlüğünü oluşturan ailesi, ait olduğu toplumu  da dikkate almak, sosyal bağlalarını inceler.

6.Homeostazis, hücrenin yaşamını devam ettirmesi için, kendi dengesini korumasına verilen isimdir.

7.Fiziksel muayene ve tanı işlemleriyle saptanabilen hastalık ya da bozukluğun olmamasıdır. Fiziksel gereksinimlerin (beslenme, solunum, boşaltım vb) tam olarak sağlanmasına denir.

8.Bir kişinin yaşamının anlamını, ölümünün kabulünü ve daha yüksek bir güçle bireysel bir ilişkiyi vurgular.

9.Bireyin kendisi ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olmasıdır. Bu denge durağan değildir.

10.Bireyin diğer insanlarla olan iletişimi, sevilme, ait olma, iş durumu, aile içi ve çalışma arkadaşları ile ilişkileri, dernekler, tiyatro, sinema gibi yaşamını ve gelişimini etkileyen sosyal uğraşılarının olması sosyal sağlığı belirleyen en önemli etkenlerdir.

11.Hastalık, insan yapısında var olan biyo-psiko-sosyal, fiziksel,kültürel,  spiritual boyutlardan birinin bir veya birden çok nedenle iç veya dış  etmenlerden dolayı bir bozukluğa uğraması ve bu fonksiyonların  azalması veya kaybıdır.

12.Primer, sekonder ve tersiyer koruma olarak adlandırılır.

13.Bireylerin fiziksel ve ruhsal yönden yüksek sağlık düzeyine ve sosyal çevreye erişebilmeleri için davranışlarını değiştirmelerini sağlayan yolları ve değişim sürecini etkileyen faktörleri tanımlayan bir süreçtir.

14. Temel insan ihtiyaçları şunlardır;


15. Sağlığa etki eden faktörler aşağıdadır;


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال