Diyabet hemşireliği sınav soruları


Diyabet hemşireliği dersi vize ve final sınavlarında çıkabilecek sorular ve cevapları aşağıda paylaşılmıştır.

Diyabet Hemşireliği Sınav Soruları

1.Diabetes Mellitus (DM) tanımını nedir?

2.Diyabet kontrol edilmezse hangi mikrovaskuler problemlere yol açar?

3.Diyabet risk faktörleri nelerdir?

4.Diyabet’in tanı kriterleri nelerdir?

5.Diyabet’in kontrolündeki hedefler nelerdir?

6.OGTT testi nedir?

7. Diyabet tedavisi hangi unsurları içerir?

8.Diyabet tipleri nelerdir?

9.Diyabette diyet tedavisinin (TBT) amaçları nelerdir?

10.Tip 1 ve Tip 2 diyabet beslenme tedavilerinde hangi farklılıklar vardır?

11. Diyabette egzersizin faydaları nelerdir?

12. Diyabette nasıl ve hangi tip egzersizler yapılmalıdır?

13.Erişkin diyabetlilerde kan şekeri değer aralığı kaçtır?

14.Diyabetli tarafından evde izlenebilecek değerler hangileridir?

15.Hemşirenin diyabet eğitimindeki rolü nelerdir?

16.Diyabet hemşiresi kimdir?

Sorular bitti. Cevaplar sayfanın aşağısındadır.

Diyabet Hemşireliği Sınav Cevapları

1. Diabetes Mellitus (DM), insulin sekresyonunda ya da insulinin etkisinde veya her ikisindeki defektler sonucu karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklar ile karakterize olan heterojen bir grup metabolizma bozukluğunu kapsar.

2.Retinopati, nefropati, periferik ve otonom noropati gibi mikrovaskuler düzeydeki problemlerden kaynaklanan sorunlara yol acar.

3.Diyabet risk faktörleri:


4.Diyabet tanı kriterleri:


5.Diyabet kontrol hedefleri:


6.OGTT açılımı:


7. Eğitim, Diyet Tedavisi, Egzersiz, Oral antidiyabetikler ve İnsülin

8. Hastalık tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, Spesifik nedenlere bağlı diyabet, Gestasyonel diyabet (GDM) olmak uzere başlıca dört tiptedir.

9.Diyabette diyet tedavisi:


10. Tip 1 ve Tip 2 diyabet beslenme bazlı tedavi farkları:


11.Egzersiz, psikolojik durumu, kalp dolaşım sistemi veya metabolizmayı etkileyebilir. Düzenli egzersiz kan şekerini düşürür ve bu da şeker hastalığının kontrolünde çok önemlidir.

12.Diyabette yapılacak egzersizler:


13. Erişkinlerde diyabet kan şekeri aralığı tablosu:


14. Glikozüri ölçümü, Glisemi ölçümü ve Ketonüri ölçümü yapabilir.

15.

  • Diyabet eğitim programını planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve değerlendirebilmeli,
  • Tip 1 ve tip 2 diyabetli bireylere eğitim ile hangi bilgi ve becerileri kazandıracağını bilmeli,
  • Diyabet açısından risk altında olan bireyleri tanımlayabilmeli ve yönlendirebilmelidir.

16.Diyabet Hemşiresi: Hemşirelikte lisans mezunu olup, en az iki yıl iç hastalıkları alanında ve meslekte beş yıl çalışmış, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış diyabet eğitim hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler arasından, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال