Hemşire yardımcısı ve görevleri

 

Hemşire yardımcısı, çalıştığı hastane ya da herhangi bir sağlık kuruluşunda sağlık faaliyetlerinin devamı için hemşire nezaretinde görev alan yardımcı personeldir.

Hemşire yardımcılığı, muayene için ihtiyaç duyulan kontrollerin yapılması, hastanın günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması, hasta ile ilgili gerekli bilgilerin doktor ve hemşireler ile paylaşılması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi görevlerini kapsar.

Bilindiği gibi, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan biri sınavsız geçiş ile hemşirelik, anestezi teknisyenliği , radyoloji teknisyenliği, diş teknisyenliği,  acil tıp teknisyenliği, gibi mesleklere dahil olabiliyordu.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2014 tarihinde çıkarmış olduğu yönetmelik ile yapılan değişiklik üzerine; Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının meslek statülerini hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği olarak değiştirdi.

Bunun nede ise, 2023 yılı hedeflerinde 300.000 hemşirenin yeterli olacağı öngörülürken, Sağlık Meslek Liselerinin bu rakamın çok yukarısında mezun vereceği ve bu nedenle değişikliğe gidildiğinin belirtilmesiydi. Bu tarihten sonra hemşire yardımcısı kavramı ortaya çıkmış oldu.

Hemşire Yardımcısı Görevleri

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2014 tarihli ve resmi gazete yayınlanan yönetmeliğine göre hemşire yardımcısı görevleri şu şekildedir;

 • Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
 • Hastanın yatağını yapar.
 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
 • Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
 • Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
 • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
 • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
 • Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
 • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
 • Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
 • Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
 • Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
 • Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
 • Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
 • Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
 • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
 • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
 • İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
 • Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 • Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

Hemşire Yardımcısı Hemşire Olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu bu son  düzenleme kapsamında, sağlık meslek lisesi mezunlarının hemşire olabilmeleri için en az ön lisans düzeyinde hemşirelik bölümü bitirmesi gerekmektedir. Eğer meslek lisesi mezunu iseniz ve hemşire olmak istiyorsanız hemşirelik taban puanlarına gözatarak kendi puan durumunuza göre bir ön bilgi edinebilirsiniz.

Hemşire Yardımcısı Staj

Hemşire yardımcısı öğrencileri için staj 11. yıl ve 12. yıllarda başlamaktadır.

Hemşire Yardımcılığı Bölümünde 4 yıllık bir eğitim verilir. Eğitim içeriğinde, öğrencilere genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmekte birlikte yine bu derslerin uygulamalı (hastanelerde olmak üzere) olarak eğitimi de verilmektedir.

İş Bulma İmkanları

Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan biri, hemşire yardımcısı olarak devlet hastanesi, özel hastane, devlet ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında, doğumevlerinde ya da üniversite hastane servislerinde çalışabilmektedir.

Hemşire Yardımcısı Maaşı

Hemşire yardımcılarının 2016/2017 yılı net olarak aldıkları maaş 2.550 TL civarındadır. Bu ücret evlilik, çocuk sahibi olma gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال