Halk sağlığı hemşiresinin rolleri


Tarihsel süreçte halk sağlığı hemşiresinin rolleri toplumun yaygın sağlık sorunlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmek için değişim göstermiştir. Günümüzde sosyal ve ekonomik koşullar ve sağlık bakımındaki değişiklikler bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hemşirenin fonksiyonları değişmiş ve değişmeye devam edecektir. Bu değişim özellikle gelişmiş ülkelerde halk sağlığı hemşirelerinin dinamik, çok yönlü ve bütüncül sağlık bakımı sunma çabalarıyla devam etmektedir.Bakım Verici Rolü: Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını geliştirmek, hastalık olduğunda bakım ve tedavi yapmak.

Karar Verici Rolü: Hemşirelik sürecinde kritik düşünme yeteneklerini kullanır.

Vaka Yöneticisi: Hemşirenin birey, aile ve toplumun ihtiyaçlarını değerlendirdiği, planlama yaptığı ve hizmetler ile koordinasyon kurduğu sistematik bir süreçtir.

İletişimci: Birey, aile ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kurulan iletişim kalitesi kritik önem taşır.

Eğitici: Sağlığı geliştirmek, korumak ve sürdürmek amaçlı sağlık eğitimlerinin planlanması

Liderlik: Kendi becerilerimizi diğer insanları etkilemek için kullanarak, onların beceri ve yeteneklerinin daha iyi hale getirilmesi yönündeki çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir.

Danışma: Danışmanlığın amacı bireylerin daha fazla sorumluluk almaları, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını göstermeyi, kendi problemleri ile baş edebilmeleri, başkaları ile ilişkilerde daha yapıcı olmalarını sağlamaktır.

Araştırmacı: Sağlık sorunlarının bilimsel olarak gösterilmesi için hizmet verilen toplumda araştırmaların yapılması zorunludur.

Savunucu: Halk sağlığı hemşiresi sağlık bakım sistemi içerisinde hizmete ulaşma bakımından engeli olan özellikle sosyal güvencesi olmayan, dil engeli olan özellikli grupların savunuculuğunu yapar.

Halk Sağlığı Hemşiresinin Görevleri

1. Hastane dışında birey, aile ve topluma kapsamlı bakım verir.
2. Kişilerin kendi kişiliklerini benimseme ve geliştirmelerinde, aile bireylerinin kendi aralarındaki ilişkilerini düzenlemede, eğitim ve sağlık danışmanlığı yapar.
3. Koruyucu önlemler alır, risk altındaki grubu gelecekteki tehlikelere karşı uyanık tutar.
4. Hastane dışı okul, fabrika, banka gibi kuruluşlarda sağlık hizmeti verir.
5. Bakmakla sorumlu olduğu nüfus için hemşirelik hizmetlerini planlar, değerlendirir.
6. Araştırma yapar, araştırmalara katkıda bulunur.
7. Çalıştığı kurumun politikasına uygun kayıtları tutar, kayıt edenleri denetler.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال