Fizyolojik sistemlerin değerlendirilmesi

 

Homestazisin sağlanması için vücutta tüm sistemler birlikte işlev yürütür.

Hüce içi ve dışı sıvılar arasında alışveriş

Hücreler ve kan arasındaki madde alışverişine kadar her şey homeostazis durumunun gerekliliklerine göre belirlenir.


Fizyolojide Ana Konular

Homeostazis:  Dış dünyanın değişimleri içerisinde iç çevrenin sabitliğinin devamına denir. Organizmanın iç çevresinin dinamik dengesi burada ana hedeftir. Homeostazis; kimyasal, ısısal ve sinirsel faktörler ile sürdürülür. Homeostazis’in durağan değil dinamik bir denge olduğunu ve her an kendini yenilemesi gerektiğini unutmayınız.


Geribildirim (feedback) Prensipleri:

Homestazis’in düzenlenmesinde en önemli iki mekanizma olumlu (poizitif) ve olumsuz (negatif) geri bildirim (feedback) mekanizmalarıdır.

Negatif geri bildirim vücutta çok yaygındır ve bir değişikliğin, kendisine sebep ola uyarımı azalttığı veya ortadan kaldırdığı durumları tanımlamak için kullanılır.

Pozitif geribildirimde ise bir kısır döngü söz konusudur ve sonuç, kendi sebebini artırarak, sürecin gittikçe artan oranda daha fazla etki göstermesini sağlar. Normalde organizma için ölümcül olan bu mekanizma, kısır döngüyü kıracak ilave engelleme mekanizmaları ile kontrol altında tutulur.

Negatif Geribildirim:

Vücut “termostat” meknizmasının çalışam prensibi. Negatif geri bildirim sistemleri sayesinde sıcaklık düştüğünde ısıtıcı mekanizmalar devreye girerken, sıcaklık arttığında bu mekanizmalar durdurulur.


Yukarıdaki şema, kan şekeri düzenlenmesinde görev alan insülin ve glukagon hormonlarının negatif geribildirim ile düzenlemesidir.


Pozitif Geribildirim

Kan pıhtılaşması vücutta nadir rastlanan pozitif geri bildirim mekanizmalarına örnektir. Kanamaları durduran trombosit tıkacı, pozitifi geri bildirim sayesinde oluşur.Doğum olayı, pozitifi geri bildirimle meydana gelen olaylardan birisidir.

Uyumlanan (adaptif) kontrol sistemi:

İleri beslemeli kontrol, vücudun gelecek bir durum değişikliğine göre hazırlanmasıdır (karanlıkta merdiven çıkarken görmediğiniz bir basamak için vücut durumunun ayarlanması gibi). Bu kontrol mekanizması öğrenme ile yakında bağlantılıdır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال