Evde bakım hemşiresi’nin sahip olması gereken özellikler

 

Evde bakım hemşiresi ve bakıcısının, bazı özelliklere sahip olması beklenmektedir.

Evde bakım hemşireciliği ve bakıcılığının ilk kez uygulandığı ülke olan ABD’de, evde bakım hizmetleri 1966 yılında kamu sigortası kapsamına dahil edilmiştir ve bunu takiben evde bakım kuruluşları ile evde bakım hizmeti sunan sistemler hızla çoğalmıştır.

Multidisipliner ekip hizmeti şeklinde sunulmaya başlanan evde bakım hizmetleri, bu hizmete uygun uygun teknik ekipmanların ve aksesuarların geliştirilmesiyle-artmasıyla daha karmaşık ve kaliteli bir hizmet şekline evrilmiştir.

Evde Bakım Hizmetleri ve İnsanlığa Kazandırdıkları

Evde bakım teknolojisinin ve tekniklerinin gelişimi, ventilatör desteği gibi yoğun bakım gerektiren hastaların bile hastaneden erken taburcu olmayı ve evde bakımını beraberinde getirirken, evde bakım hemşiresinin birikim ve yeterliliklerinde değişimi-artışı zorunlu kılmıştır.

Bu gereklilik evde bakım hemşirelerinde şu şartların olmasını zorunlu kılmıştır:

  • Hastanelerde 1-3 yıl yoğun bakım gerektiren hastalara bakım vermiş olma,
  • Evde bakım sertifikasını edinme,
  • Evde bakım hemşiresi olması koşulu

Birey ve ailelerin gereksinim duydukları evde bakım hizmetlerine bakıldığında, çoğunlukla hemşirelik bakımından oluştuğu görülmektedir.

Bunun nedeni hemşirelik bakımının bütüncü felsefeye baz almasıdır. Bu felsefeye göre bireyin fiziksel sorunu, duygusal durumu, sosyal vespiritüel sorunlara neden olabilir ve bu alanların hepsine yönelik sorunlar önlenmez ya da tedavi edilmez ise tekrar diğer boyutları etkileyerek problemlerin artmasına zemin hazırlar. Yine, birey fiziksel ve sosyal çevresinden etkilenir ve çevresini bu etki ile biçimlendirirler.

Evde Bakım Hemşiresi ve Yaşadıkları Zorluklar

Bu nedenle, evde bakım hemşiresi, hastanın yukarıda belirtilen yönlerinin yanı sıra ailesi-akrabaları ve ev içi-dışı çevresini de içerecek şekilde veri elde etmelidir. Gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme yöntemleri ile elde edilen verilerin analizi ile hemşirelik tanıları (hemşirelerin bağımsız olarak tanılayıp tedavi etmeye yetkili oldukları problemler) ve kolloboratif problemler (hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin işbirliği ile çözümlenen problemler) belirlenirken, hemşirenin sorumluluk alanı dışındaki problemleriçin ilgili sağlık profesyoneli ya da vaka yöneticisi ile iletişim kurulur.

Evde bakım hizmeti sunulan kişi ve aileye yönelik hemşirelik analizleri sağlığı arttırıcı, koruyucu, tedaviye yönelik ve rehabilite edici özelliktedir.

Evde bakım hemşireleri çok farklı tıbbi tanılı hastaların bakımını sunmak üzere yetiştirilirler. Onlara ev ortamının karmaşık ve mücadele gerektiren yapısına hasta ve ailenin fiziksel, duygusal, sosyal gereksinimlerini entegre ederek kapsamlı bir bakım sunmak durumundadırlar.

Evde bakım hemşireleri ev ortamında genellikle tek sağlık profesyoneli olarak çalışacakları için bağımsız işlevsellik gösterebilmeli, aile üyeleri ve diğer ekip üyeleri ile ileri derecede işbirliğine gidebilmelidir. (kollobratif problemler için de).

Bireye, yaşadığı ortamda-kendi evinde hizmet sunulması, pek çok teknik ekipman ve sağlık profesyoneli ile donatılmış hastane-kurum hizmetinden farklılık gösterir. Birçok zorluk ve engele sahiptir.

Ev ortamının birey ve aileye ait olması onların keyfiliğini, baskı ve kontrollerini yükseltirken, evde bakım personeli için etkili iletişim, hızlı problem çözme ve farklı değişkenlere uyum yeteneğini zorunlu kılar. Ayrıca, ev ortamının hasta gereksinimleri doğrultusunda, uygun bir bakım ortamına dönüştürülmesi de güçlük yaratan alanlardandır. Bu alanlar, aynı zamanda bu sağlık hizmetinin en güçlü yönleridir.

Evde bakım hizmeti sunacak hemşire ve ekip üyelerinin, evde bakıma yönelik hazırlanmış yeterliliği arttırıcı bir eğitim almış olmaları gerektiği ortadadır.

Bu eğitim aracılığı ile hizmette belli bir kalite ve standart sağlanabilir ve hizmet kalitesi de artırılır.

Yapılan çalışmalar, evde bakım hemşirelerinin çoğunluğunun, tanımadığı insanların evinde hizmet sunma (%72,3), evde uygun bakım ortamı oluşturma(%73.8), hasta ve yakınlarının önerilere uymamaları(%80) konularında güçlük yaşadıkları saptanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال