EKG çekimi’nin adım adım uygulaması


 Elektrokardiyogram – EKG çekimi yapabilmek için EKG cihazı, ekstremite ve göğüs elektrotları, göğse sürülecek jel ve kağıt havlu hazır olmalıdır.

İşlem öncesi hastaya ve hastaya refakat edenlere mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Tüm tıbbi işlemlerde olduğu gibi hastanın özel haklarına ve mahremiyetine saygı duyulmalı ve hassasiyet gösterilmelidir.

 • Hasta, sırt üstü yatırılmalıdır. Kas kasılmasının olmaması ve rahat bir pozisyonda bulunması önemlidir.
 • EKG cihazı kullanıma çalıştırılmalı ve kontrol edilmelidir. Ekstremite ve göğüs elektrotlarının bütünlüğü ve işlevselliği kontrol edilir, hasta kablosu ile cihaz bağlantısı dikkatlice yapılır. Cihaz, çalıştırılır.
 • EKG kağıdı işlem sırasında kontrol edilir. Biterse yenisi konur.
 • EKG cihazı kalibre işlemi yapılır. Cihazın gösterge panelindeki Speed tuşu, kalibrasyon 25 mm/sn. olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Elektrot bağlanacak vücut bölümleri açılır. Hastanın terli veya ıslak olması durumunda, elektrot yerleştirilecek bölgeler iyice kurulanmalıdır. Hastanın üzerindeki metal objeler işlem öncesi alınır veya çıkarılır. Hastanın yatak veya sedye kenarındaki metal kısımlara teması kesinlikle önlenir.
 • Elektrot yerleştirilecek vücut bölümlerine ince bir halde dikkatlice elektro jel sürülür. Jelin sürülme amacı, derideki elektriksel iletimi aktarımı kolaylaştırmaktır.
 • Ekstremite elektrotları yerleştirilir. Mandal şeklindeki elektrotların metal kısımları ekstremitenin iç bölümüne; sırası ile kırmızı elektrot sağ el bileğine, sarı elektrot sol el bileğine, yeşil elektrot sol ayak bileğine bağlanır. Topraklama  işlemi için kullanılan siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleştirilir.
 • Göğüs elektrotları yukarıda belirtilen bölgelere yerleştirilir. Puvar şeklindeki elektrotlar iki parmak arasında sıkıştırılarak tutulur; deriyi vakumlayarak göğüs duvarına tutunması sağlanır. Elektrotlar kesinlikle temiz olmalı ve deri ile direk temas halinde olmalıdırlar.

 • ‘Filter’ butonu ile kalbe ait olmayan sesler engellenmelidir. Bu işlevin açık olmasına dikkat edilir. Kayıt işlemini başlatmak için ‘Start/Stop’ düğmesine basılır. Kayıt işlemi otomatik olarak başlar ve kendiliğinden sonlanır. Kayıt esnasında hasta hareket etmemeli, kas aktivitelerinden kaçınmalıdır. Sadece bir derivasyon kayıt edilecek ise ‘Lead’ düğmesi ile istenen derivasyon bulunup kayıt işlemi yapılır. 
 • İşlem ve kayıt bitince öncelikle cihaz kapatılır. İlkin göğüs elektrotları sonra ekstremite elektrotları çıkarılır. Hastanın jelden temizlenmesi için kağıt havlu verilir. 
 • Elektrokardiyogram cihazdan düzgün bir şekilde yırtılarak çıkartılır. Elektrokardiyogram üzerine mutlaka hastanın adı, soyadı, tarih ve saat  gibi bilgiler yazılmalıdır. EKG çekimi formu doldurulmalıdır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال