Ameliyat öncesi hazırlık hemşirelik değerlendirme sınavı

 

1. TEST

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezi yöntemlerinden değildir?
A) İntravenöz anestezi
B) İnhalasyon anestezisi
C) Elektro anestezisi
D) Rektal anestezi
E) Spinal anestezi

2. Aşağıdakilerden hangisi, vücut ısısının ani olarak çok yükselmesi ile karakterize genel anestezi komplikasyonlarındandır?
A) Bulantı-kusma
B) Malign hipertermi
C) Kornea tahrişi
D) Tromboflebit
E) Hiçbiri

3. Aşağıdakilerden hangisi solunum yoluyla yapılan anesteziye verilen addır?

A) İntravenöz anestezi
B) Rektal aneste
C) Topikal anestezi
D) İnhalasyon anestezisi

E) Lokal infiltrasyon

4. Aşağıdakilerden hangisi kelime anlamıyla hissizlik, duyu kaybı anlamına gelir?

A) Estezi
B) Anestetik

C) Arefleksi

D) Anestezi

E) İdame

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Lokal infiltrasyonda, anestezik ilacın ven içine verilmesine özen gösterilmelidir.
B) Bölgesel anestezi oluşturmak için uygulanan ilaçlara, lokal anestetikler denir.
C) Bulantı-kusma, bel ağrısı, baş ağrısı, spinal anestezi komplikasyonlarındandır.
D) Topikal anestetikler, endoskopiler; burun, boğaz ve ağız müdahaleleri, rektum ve vajina muayenelerinde kullanılabilir.
E) İntravenöz anestezi, uygun anestezik ilaçların damar içerisine verilerek anestezi sağlanmasıdır.

2. TEST

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Ameliyat türü ve amacı,
II. Ameliyatı yapan cerrahın adı,
III. Ameliyat riskleri,
IV. Ameliyatın başarı şansı,
V. Hastanın izini reddetme veya sonra izni geri çekme hakkı olduğu bilgisi
Ameliyat öncesi alınan bilgilendirilmiş izin formunda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I,II,III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

2. Ameliyat olacak hastalara, hangi egzersizler öğretilmelidir?

A) Derin solunum egzersizleri
B) Öksürük egzersizleri
C) Dönme egzersizleri
D) Ekstremite egzersizleri
E) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi, ameliyat öncesinde verilen zamanla ilgili bilgiler arasına girmez?
A) Ameliyatın tarih ve saati
B) Ameliyatın süresi
C) Ameliyat için bekleme alanının yeri

D) Hastanede kalma süresi
E) Ailenin ziyaret edebileceği zamanlar

4. Aşağıdakilerden hangisi hasta eğitiminde uyulması gereken kurallardan değildir?
A) Hastanın ve yakınının anlayabileceği dille açıklama yapılmalıdır.
B)Eğitim süresi uzun olmamalıdır. Eğitim, kısa sürelerle ve sık aralıklarla yapılmalıdır.
C) Eğitim yaparak ya da yaptırılarak öğretilmelidir. Mümkün ise görsel / işitsel araçlar kullanılmalı, bilgilendirme broşürü verilmelidir.
D) Eğitim için en uygun zaman genellikle ameliyattan üç gün öncesidir.
E) Hastaya soru sorması ve sorulan cevaplamak için yeterli zaman ayrılmalıdır.

5. Ameliyat öncesi yapılan rutin tarama testlerinden, kan üre, nitrojen (BUN) ve kreatinin testi, aşağıdakilerden hangisinin tespiti için yapılır?
A) Sıvı elektrolit durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
B) Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
C) Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için yapılan testlerdir. D) Beslenme durumunu değerlendirmek için yapılan testlerdir.
E) Yüksek düzeyler, tanı konulmamış diyabetes mellitüsü gösterir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6. ( ) Ameliyathaneye götürülmeden önce, rahatlaması ve güven duygusunu artırmak için ailesi ile görüştürülmelidir.
7. ( ) Her hastanın hazırlığı, yapılacak ameliyata göre değişiklik göstermez.
8. ( ) Hastaya genel anestezi uygulanacak ise, ameliyat sırasında ve sonrasında kusmayı önlemek ve aspirasyon pnömonisine neden olmamak için ameliyattan 8-10 saat önce besin ve sıvı gıdalar verilmez.
9. ( ) Gastrointestinal girişimlerden önce lavman yapılması sakıncalıdır.
10. ( ) Premedikasyonda, antikolinerjik ilaçlar, ağız ve solunum yolları mukoza salgılarını azaltmak, vagus sinirinin tesirini zayıflatmak ve laringospazrnı önlemek için kullanılır.

TEST 3

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise y yazınız.
1. ( ) Hastanın iyileşme sürecinde, ameliyat öncesi hazırlık ve eğitim ile ameliyat sonrası bakım, en az yapılan cerrahi girişim kadar önemlidir.
2. ( ) Cerrahi girişimler, bireyi yalnızca fizyolojik olarak etkiler.
3. ( ) Preoperatif değerlendirmede, hasta ile karşılıklı güvene dayanan etkin bir iletişim kurulmalıdır.
4. ( ) Ameliyat olacak hastadan, ameliyat küçük ise sözel olarak ameliyat izni alınır.
5. ( ) Ameliyat riskini en aza indirebilmek için hastanın genel sağlık durumu mümkün olan en iyi düzeye getirilmelidir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6. Subaraknoid mesafede bir lokal anestetik ilaç çözeltisinin enjeksiyonu ile elde edilen, sinir bloğuna yapılan anestezi şekline ………… . anestezi denir.
7. Ameliyat izin formunun ………… olup olmadığı kontrol edilir.
8. Kan …………. tayini tüm cerrahi girişimlerden önce belirlenmesi gereken bir testtir.
9. Hastanın ameliyattan önce beslenmesi ve besin depoları iyi durumda ise …………. süreci de hızlı olacaktır.
10. Derin solunum ve …………. egzersizleri hastanın iyileşme hızını arttıracak ve solunum komplikasyonlarını azaltacaktır.BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال