THD 2020 “Dünya Hemşirelik Yılında” 20 hemşirelik sorununu gündeme taşıdı

2020 yılının dünya genelinde hemşirelik yılı ilan edilmesi ile Türkiye'deki hemşirelerin başlıca sorunları gündeme taşındı. Türk Hemşireler Derneğinin sahadan gelen sorunlardan derlediği 20 hemşirelik sorunu dile getirilerek sağlıkta karar vericilere çağrıda bulunuldu.


2020 DÜNYA HEMŞİRELİK YILINDA 20 HEMŞİRELİK SORUNU

TOPLUMUMUZUN NİTELİKLİ VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Halkımıza, politika yapıcılara, karar vericilere ve yöneticilere sesleniyoruz;

21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşmayı etkileyen her türlü politika, girişim, düzenlemelerde ve sorunların çözümlenmesinde, hemşireler ile iş birliği yapılması ve sıraladığımız sorunların bir an önce çözülmesi şarttır.

1. Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması.

2. Hemşirelik okullarına öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner, biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması.

3. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı yönetici atanması.

4. Hemşire insan gücü planlamasının doğru ve uygun şekilde yapılmaması, hemşire insan gücünün dengesiz dağıtımı ve yanlış kullanımı nedenleri ile sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire çalıştırılması, mezuniyet sonrasında ise atama sorunun olması.

5. 100 binden fazla hemşire atama beklerken, hemşire açığı var gerekçesi ile hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının diğer sağlık çalışanlarına devredilmesi.

6. Fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşanması, işten ayrılmaların ve hemşire devir hızın artması.

7. Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmaması.

8. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit rol oynayan hemşirelerin, okul hemşireliği ve iş sağlığı hemşireliği vb. alanlarda istihdam edilmemesi.

9. Hemşirelik yönetmeliğinde de tanımlanmış olan diyaliz hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği vb. hemşireliğin özel alanlarının yok edilmesi.

10. Hemşireler için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmaması.

11. Liderlik pozisyonlarına hemşirelere yeterince yer verilmemesi ve yönetim pozisyonlarına (bakım hizmetleri müdürlüğü, sorumlu hemşire vb.) hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak liyakat aranmadan ve/veya hemşirelik dışı atamaların yapılması.

12. Bazı hastanelerde bakım hizmetleri müdürlüğünün ortadan kaldırılması ve hemşirelik hizmetlerinin idari hizmetler müdürlüğüne devredilmesi.

13. Hemşirelerin, sağlık çalışanlarının şiddetine maruz kalması.

14. Sendika ve hastane yöneticilerinin, karar mekanizmalannda sınırlarını aşmaları ve meslektaşlarımız üzerinde güç kullanmaları ve baskı oluşturmaları; meslektaşlarımızın siyasi görüş ve yaşam tarzlarından dolayı ayrımcılığa ve etik dışı uygulamalara maruz kalmaları.

15. Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin işler kılınmaması ve mevzuatın hemşirelik yasa ve yönetmeliğine göre düzenlenmemesi.

16. Elli yılı aşkın bir süredir devam eden Hemşirelikte lisansüstü eğitimine rağmen, kurumlarda halen uzman hemşirelik kadrosunun olmaması.

17. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yeterince desteklenmemesi.

18. Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikalarının olmaması, 3600 ek göstergenin halen verilmemiş olması ve fiili hizmetin geriye dönük uygulanmaması.

19. Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması yönündeki tüm çabaların yanıtsız kalması.

20. Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından duyulmaması

hemsiresite.blogspot.com

1 Yorumlar

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

  1. 24 yıldır çalışmış olduğum hastaneden başka hastaneye 2021 eylül ayında becayiş yaptım. Birdaha yapma hakkım varmı

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال