Yaşlı ve sosyal hizmetler hemşiresinin aktif rolü

İlerleyen yaş insanların bakım ihtiyacının doğmasına sebep olmaktadır. Bu bakım ihtiyaçları da işinde uzmanlaşmış hemşireler tarafından giderilebilmektedir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde tıbbın gelişmesi ile birlikte yaşlı nüfus da artış göstermektedir. Aynı zamanda şehirleşme ve kültürleşme sürecinde aile içerisindeki çalışan kişi sayısının artması, geniş ve geleneksel aile yapılarını bozmuştur. Geniş aileler çekirdek ailelere dönüşmüştür ve bu durum dolayısıyla yaşlı kesimi olumsuz etkilemiştir. Bakıma ihtiyacı olan yaşlıların aile içerisinde önemini giderek kaybetmesi, onların evde bakımı önünde büyük bir engeldir.

Tüm bu sebepler sürekli olarak sayıları artan yaşlıların, sosyal ve ekonomik yönden yoksun kalmamaları için bir hizmet alanı içerisine alınmasını gerekli kılmıştır. Bu hizmet alanı 1963 yılında doğrudan devlete bağlanmıştır. Yaşlılara verilecek olan hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi devlet tarafından sağlanmaktadır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Genel Müdürlüğü'nün kurulması ile yaşlılar artık devlet koruması altına giriştir. Bu sayede yaşlı kesimin sosyal ve ekonomik sorunlarını gidermek amaçlanmıştır. Onların aile, iş, arkadaş vb. çevrelerde duydukları huzursuzlalar, sıkıntıları, rahatsızlıkları ile yakından ilgilenip, çözüm üretmek hedeflenmiştir. Hemşireler bu açıdan sosyal hizmetler sınıfında da büyük rol oynamıştır. Hasta bakımında hizmet sınıfına yardımcı olmaktadır.Yaşlılara sağlanan her türlü sosyal hizmet, onların hayattan zevk almaları, toplum içerisinde daha rahat ve huzurlu yaşamaları yönündedir. Yaşlı ve Sosyal Hizmetler adına atılan en büyük adım ise huzurevlerinin açılmasıdır. Sayıları gün geçtikçe çoğalan huzurevleri, hem yaşlıların beden ve ruh sağlığını iyileştirme hem de onları sosyalleştirme amacı gütmektedir. Aynı zamanda huzurevleri farklı sosyal hizmetler kapsamında faaliyetler yürüten kamu ve özel kurumlar ile iş birliği içerisinde olup, yaşlılara sağlanan imkânların arttırılması yönünde çalışmaktadır. Bakımevlerinde çalışan tüm elemanlar ve gönüllüler, yaşlılık ve sosyal hizmet alanında eğitim almış kişilerden oluşmaktadır.

Yaşlıların haklarını bilen, bu konuda onları bilgilendiren meslek elemanları görev almaktadır. Onların ihtiyaçlarını farkında olan ve onlara yardımcı olmaya çalışan gönüllü ve sosyal çalışmacılar, onların hem yalnızlıkları gidermeyi hem de yaşamlarını daha rahat sürdürmelerini sağlamaktadır. Hemşireler hasta bakıcılar ve huzur evi bakıcıları ile birlikte yaşlıların hayat refahlarını yükseltmek adına daha sağlı yaşamalarını sağlayıcı bir takım adımlar atmaktadır.


İlgili içerik; Hemşirelerin görevleri ve çalışma alanları


KAYNAK: Hemsire.Com


BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال