Oral kavite (ağız boşluğu) kanserleri ve hemşirelik bakımı

Oral kavite (ağız boşluğu), ağız ve ağız ile ilgili yapılardan oluşur. Bu yapılar dudaklar, dişler ve tükürük bezleridir. Vestibül ve oral kavite  proper olmak iki kısımdan oluşur. Vestübül; dudaklar, dişler ve yanaklar arasındaki alandır. Oral kavite proper; dişlerin arkasında yerleşmiş olup, üstte yumuşak ve sert damak, altta dil ve ağız tabanı, geride orofarinks girişini kapsar.

Oral kavite (ağız boşluğu) kanserlerinin nedenleri

 • Alkol tüketimi

 • Sigara tüketimi

 • Diyet

 • Ultraviyole ışınlarına aşırı maruz kalma


Oral kavite kanserlerinin bölümleri

 • Ağız tabanı

 • Dudak

 • Bukkal mukoza

 • Dilin ön kısmı

 • Alveolar çıkıntı

 • Sert damak

 • Dil


Oral kavite kanserlerinin iyi huylu (Benign) tümörleri

 • Dermoid kist

 • Lipom

 • Papillom

 • Epidermoid

 • Fibroma

 • Torus mandibularis

 • Granüler hücreli tümörler

 • Torus palatinus

 • Hemanjiom

 • Pyojenik granülom


Oral kavite kanserlerinin kötü huylu (Malign) tümörleri

 • Melanom

 • Skuamöz hücreli tümörler

 • Tükrük bezi tümörleri

 • Lenfoma


Oral kavite kanserleri belirtileri

 • Kanama

 • Konuşma bozukluğu

 • İyileşmeyen yaralar

 • Ağız kokusu

 • Disfaji (yutma güçlüğü)

 • Kilo kaybı

 • Kulakta ağrı

 • Boyunda ele gelen kitle varlığı

 • Çiğnemede sorun güçlük


Oral kavite kanserlerinde tanı nasıl konulur?

 • Biyopsi

 • Fiziksel muayene


Oral kavite kanserlerinde tedavi

 • Cerrahi tedavi

 • Kemoterapi

 • Radyoterapi


Oral kavite kanserleri hemşirelik bakımı

 • Hastanın uzun süre güneş ışığına doğrudan maruz kalmaması gerektiği belirtilir.

 • Dudaklarda oluşan yaraların uzun süre geçmediği görülüyorsa hekime başvurmaları gerektiği söylenir.

 • Alkol ve tütün maddesi kullanımına son verilir.

 • Hasta tütün çiğniyorsa bu duruma kesinlikle sonlandırılır.

 • Hastanın oral alımı takip edilerek kayıt altına alınır.

 • Hastaya uygun diyet programları hazırlanır.

 • Hastanın konuşma problemi yaşayıp yaşamadığını görmek için hastanın kendini ifade etmesi sağlanır.

 • Hastanın anksiyete ve stres durumu minimum düzeyde tutulur.

 • Hastaya ağız bakımı verilir ve ağız bakımının önemi anlatılır.

 • Hastaya dilde veya boyunda herhangi bir kitle hissedip hissetmediği sorgulanır.

 • Hastanın ağrısı sorgulanarak skorlanır. İhtiyaç halinde farmakolojik yöntemlerden faydalanılır.

 • Hastanın kanama kontrolü yapılır.

 • Metastaz açısından yakın bölgelerin kontrolü yapılır.

 • Ameliyat sonrasında hastanın başı eleve edilir.

 • Hastaya trekeostomi uygulanmış ise sekresyonları temizlemek için sık sık aspire edilir.

 • Hastada solunum sıkıntısı varsa oksijen tedavisi başlatılır. (hekim istemiyle)


KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال