Mesane kateterizasyonu uygulamasında dikkat edilecek noktalar

Mesane kateterizasyonu işlemi gerçekleştirilirken ve mesane kateterizasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilmemesi hastaya ve işlemi gerçekleştiren sağlık personeline zarar verebilir.

Mesane kateterizasyonu esnansında dikkat edilecek noktalar

 • Sonda, drenaj seti ve idrar torbasına eldivensiz asla dokunulmamalıdır. Her dokunuştan önce ve sonra eller sabunlu suyla yıkanmalıdır.

 • Kapalı drenaj sistemindek kontaminasyonunu önlemek için gerekmedikçe sonda ile idrar torbası ayrılmamalıdır. Ayrılması gerekiyorsa tekrar birleştirmeden önce bağlantı yerleri uygun dezenfektan madde ile temzilenmelidir.

 • Hasta bir yere taşınacaksa idrar torbası için uygun destek ve tutucular kullanılmalıdır.

 • Sedye ile taşınırken idrar torbası kesinlikle hasta veya yaralının üzerine konmamalıdır. İdrar torbası mesane ile aynı seviyeye gelirse idrarın mesaneye geri döneceği ve bu durumunda kontaminasyona sebep olacağı unutulmamalıdır.

 • Hasta taşınırken veya pozisyonu değiştirilirken idrar torbasını yükseltmek gerektiğinde, idrar akışı duracak şekilde sonda kendi klempi ile klembi yoksa dışarıdan bir klemp ile kapatılmalıdır.

 • Sonda ve idrar torbası;

  - Kontamine olduğunda

  - İdrarı drene etmediğinde

  - Kötü koku, bulanık idrar

  - Üriner enfeksiyon belirtileri gözlendiğinde hekim ile görüşülerek sonda değiştirilmelidir.


 • Kontaminasyonu önlemek için idrar torbası kesinlikle zemine konmamalıdır.

 • Drenajın devamı için tüp ve diğer bağlantıların kıvrılmaması ve basınç altında kalmamasına dikkat edilmelidir.

 • İdrar torbasını boşaltmak için eller yıkanıp eldiven giyilir. Musluklu idrar torbasının musluğu açılarak idrar hasta için ayrılmış bir kaba boşaltılmalıdır.

 • Üriner drenaj, mukus ve kan varlığı yönünden gözlemlenir.

 • Sonda bacağa flaster ile tespit edilmişse bandın ciltte tahrişe sebep olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Prezervatif sonda takılmadan önce perine bölgesinin temiz, tıraşlı ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

 • Prezervatif sonda da sızıntıya engel olmak için sık sık kontrol edilmelidir. (Bazen elastik bandajın yapışkanı yetersizdir.)

 • Penis etrafına yapıştırılan elastik bant, kan akımını engelleyecek şekilde sıkı bantlanmamalıdır.

Mesane kateterizasyonu komplikasyonları

 • Bakteriüri (İdrarda çok yüksek miktarda bakteri bulunması)

 • ​Yalancı pasaj gelişimi (Mesanede yalancı darlık)

 • Hematüri (İdrarda kan gözlenmemesi)

 • Foley sonda balonunun inmemesi (Enjektöre sf veya steril suyun çekimi esnasında.)

 • Mesane taşı oluşumu vb. komplikasyonlar görülebilir.


Kateterli hastalarda üriner enfeksiyona zemin hazırlayan başlıca nedenler

 • Hastaya iyi bakım verilmemesi

 • Vücudun başka bir bölgesinde aktif enfeksiyonun varlığı

 • Böbrek fonksiyonlarının bozuk olması (yetersiz çalışması)

 • Drenaj tüpünde mikroorganizmaların çoğalması

 • Üretrada var olan ya da üreyen mikroorganizmalar

 • Kateterin kalış süresinin uzaması

 • Diabetüs mellitus

 • Malnütrisyon

 • Operasyon odası dışında kateterin takılması veya işlem esnasında aseptik çalışma kurallarına uymama

 • Kadın cinsiyeti (Kadınlarda vajen üretraya yakın olduğu için bu bölgede üreyen mikroorganizmalar katetere çabuk ulaşır.)

 •  Sistemik antibiyotik kullanımı.


Not: Enfeksiyon riskini azaltmak için olabildiğince mesane kateterizasyondan uzak durulmalıdır. Kateterizasyon zorunlu ise kateter aseptik tekniklere uyarak takılmalıdır: Katetere bağlı üriner enfeksiyonların önlenmesinde kapalı drenaj sistemini korumak en mnemli faktördür.

KAYNAK: Hemsire.Com

İlgili İçerikler

Makaleler;


Mesane Kateterizasyonu Nedir? Uygulama Amaçları Nelerdir?

Mesane Kateterizasyonunda Kullanılan Malzemeler ve Sonda Seçimi

Geçici Mesane Kateteri Nasıl Uygulanır?

Kalıcı Mesane Kateteri Nasıl Uygulanır?

Kalıcı Mesane Kateteri Nasıl Çıkarılır?

Mesane Kateteri Bakımı Nasıl Yapılır?

Prezervatif Sonda (Kondom Kateter) Nasıl Takılır?

Suprapubik Kateterizasyon Nedir? Komplikasyonları Nelerdir?

Foley Sonda (İdrar Sondası) Takma ve Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال