Solunum fizyolojisi hemşirelik ders notları

 

Akciğerlerde Gaz Değişiminin İlkeleriÖlü Boşluk (VD) Kavramı

Anatomik Ölü Boşluk
Hava iletim yollarında gaz değişimine katılmayan hava miktarı ~ 150ml
Fizyolojik Ölü Boşluk
İşlevsiz alveollerin hacmi + anatomik ölü boşluk (değişkendir)


Solunumun Etkinliği: Akciğer ve Alveol Havalanması

Toplam Akciğer Havalanması (total pulmoner ventilasyon: TPV)
(Solunum sayısı X tidal hacim (VT) ≈ 6 L/min)
Alveol havalanması (alveolar ventilasyon: VA) (Solunum sayısı X (VT–VD) ≈ 4.2 L/min)

Kandaki [O2] ve [CO2] derişimini belirleyen en önemli faktör!

Egzersizde soluk derinliği [↑] → yedek hacimler kullanılır. Havalanma 20-30 kat artabilir.


KONU İLE İLGİLİ BAZI TERİMLER:

Eupnea: Normal, sessiz nefes alıp-verme
Hyperpnea: Artmış soluma (egzersiz)
Hiperventilasyon: Fazla havalanma (heyecansal vb.)
Hipoventilasyon: Azalmış havalanma (yavaş soluk, astım, vb.)
Tachypne: Hızlı, yüzeyel soluma (“tıknefes”)
Dispnea: Soluma zorluğu (patolojik, ağır egzersiz, vb.)
Apnea: Solumanın durması (istemli, sinirsel depresyon, vb.)

Oksijen Miktarı Anormallikleri

Hipoksi

  • Hipoksik hipoksi (PO2 ↓)
  • Anemik hipoksi (Hb ↓)
  • İskemik hipoksi (Kan akımı ↓)
  • Histotoksik hipoksi (O2 kullanımı ↓)

Ventilasyon-Perfüzyon İlişkileri; Solunum Sistemi Fizyopatolojisi

Ventilasyon/Perfüzyon Oranı
Havalanma (VA) / kanlanma (Q)
VA/Q
VA=0 ⇒ VA/Q=0 ⇒ alveol gaz basınçları=venöz kan basınçları
Q=0 ⇒ VA/Q=∞ ⇒ alveol gaz basınçları=insp. havası gaz basınçları
Dinlenme durumunda (ayakta iken):
VA/Q = 4.2 l/dk[vent.] / 5.5 l/dk[sağ kalp çıkışı]
VA/Q = 0.8


Solunum Sistemi Hasar ve Hastalıkları

Pulmoner Ödem

  • Akciğer dokusunda sıvı birikimi
  • Akciğer kılcallarında aşırı basınç artışı
  • Akciğer kılcallarının duvarlarında hasar (zehirlenmeler vb.)
  • Alveollere “taşma” (alveol ödemi) → [akut durumda] ölüm…

Doç. Dr. Sinan CANAN (eposta yoluyla izin alınarak yayınlanmıştır.)

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال