Organ sistemleri

 

Bedenimizi kapalı bir sistem olarak düşünürsek, etrafından deri ile çevrili, sindirim sistemi ile boydan boya delinen, iskelet-kas sistemi ile hareket ettirilen, solunum ve boşaltım sistemleri ile artıklarından temizlenip yaşam için gerekli malzemeleri temin edilen, dolaşım yoluyla tüm vücuda madde taşınımının gerçekleştirildiği ve nihayet sinir ve endokrin sistemler aracılığıyla bütün faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütüldüğü bir sistem düşünülebilir. Bu temel şema, canlılarda son derece girift bir organizasyon şeklinde karşımıza çıkar: Organ Sistemleri.

Vücudumuz farklı organ sistemlerinden oluşur.

Organ Sistemleri

Kardiyovasküler Sistem

Kalp-damar sistemi (kardiyovasküler sistem) vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dokulara taşırken, artık maddeleri de vücut dışına atılmak üzere ilgili organ ve dokulara ulaştırır.

Solunum Sistemi

Solunum sistemi vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen gazını sağlarken, karbondioksit gibi zararlı artıkları vücuttan uzaklaştırır; ayrıca vücudun asitliğinin düzenlenmesinde de rol oynar.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi vücuda dışarıdan alınan maddeleri parçalamak ve kan dolaşımına vererek ihtiyaç duyan dokulara ulaştırmakla yükümlüdür. Aynı zamanda dış ortamdan vücuda giren maddelerin zararlı etkenlerden temizlenmesi gibi işleri de yürütür.

Boşaltım Sistemi

Boşaltım sistemi, böbrekler aracılığıyla kanın süzülmesi, vücudun sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, kan basıncının ve asitliğin düzenlenmesi gibi işlevleri yürütür.

Üreme Sistemi

Üreme sistemi canlıların neslini devam ettirmesi için gereken hücrelerin üretildiği ve bazı üreme ile ilgili hormonların salgılanıp etki ettikleri yerlerdir. Bir başka vücutta üretilecek olan hücrelere uygun şekilde işlev görebilecek hücrelerin üretim yeri olmaları açısından üreme sistemi diğer sistemlerden ayrılır.

Kas İskelet Sistemi

Kas iskelet sistemi, vücudun destek ve hareket sistemidir. Kaldıraç şeklinde birbirine eklemlenmiş kemiklere bağlı olan kaslar kasıldığında kemikleri ve dolayısıyla vücudu hareket ettirir. Bu sistem aynı zamanda vücudumuzu dengede tutar. Hem istemli hem istemsiz (refleks) davranışların icra edilmesini sağlayan bu sistemde kaslar aynı zamanda vücut için ısı üretimi görevini de üstlenirler.

Sinir Sistemi

Sinir sistemi, vücudumuzun iç ve dış değişkenliklere karşı uyum sağlaması için gerekli kontrol işlevlerini yürütür. Vücudumuzun en karmaşık şekilde yapılanmış sistemidir.

Endokrin Sistemi

Endokrin (iç salgı)) sistem, tüm vücudun uyum içinde çalışması için gerekli olan hormonları salgılayan ve hedef dokulara kan yoluyla ulaştırarak vücudun eşgüdümünü sağlanmasına katkı yapan sistemdir.

Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemi ise vücudun yabancı organizmalara ve bozucu etki yapan kimyasallara karşı savunma sistemlerini içerir.

Canlılığın temeli, vücudun iç ortamının sabit tutulmasına dayanır ve buna “homeostazis” denir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال