Kişisel hijyen ve uygulamaları


Hijyen; yunanca sağlıklı, sağlıkla ilgili anlamına gelen “hygieine” sözcüğünden gelmektedir. Sağlığın yükseltilmesi, korunması ve sürdürülmesi ile ilgili uygulamaları içerir. Hijyen uygulamaların amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Vücuttan salgı, atık ve geçici mikroorganizmaları uzaklaştırarak temizliği sağlamak
 • Bireyin rahatlamasını sağlamak, kas gerilimini azaltmak
 • Kötü kokuları gidermek
 • Bireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek ve benlik imgesini geliştirmek
 • Deri sağlığını geliştirmek ve sürdürmek

Deri Bütünlüğünde Bozulma Nedenleri: Beslenme bozuklukları, hareketsizlik, duyu bozuklukları, derinin nemli ve ıslak kalması, kullanılan mekanik araçlar ve kimyasal ya da fiziksel madde ile teması şeklinde sıralanabilir.


Sık Rastlanan Deri Lezyonları

Hirşutizm: Deride kıllanma

Abrasyon: Sıyrık

Temas Dermatiti: Derde pul pul dökülme,kaşıntı

Kserosis: Deride aşırı kuruma

Makül: Palpe edilemeyen lezyon.

Papül: Palpe edilebilen sert kabarıklık(Ben)

Nodül: Palpe edilebilen sert kabarıklık(Siğil)

Tümör: Ele gelen kabarık katı kitle (lipom)

Vezikül: İçi seröz sıvı dolu kavite(uçuk)

Bül: Sınırlı yüzeysel kabarıklık(yanık)

Püstül: Sınırlı,içi pus dolu kavite(sivilce)

Erozyon: Yara kabuğu kaldırıldığında ortaya çıkan nemli deri

Ülser: Cilt dokusunun derin kaybı

Fissür: Ciltte uzunlamasına yarık

Sağlıkta hijyen uygulamaların en önemli basamaklarından biri banyodur. Banyo, hastanın hijyenini ve rahatlığını sağlamak, kötü vücut kokularını önlemek ve gidermek, hastanın cildinin durumunu gözlemek (dekübitüs olup olmadığına bakmak), hastanın yapabileceği hareketleri saptamak ve pozisyon değiştirme yolu ile solunumu uyarmak için kullanılır.

Ayrıca hastanın gevşemesini ve rahatlamasını sağlamak, dolaşımı hızlandırmak, beden imajını korumaya yardım etmek ve hasta ile hemşire arasında hastanın endişelerini giderecek bir iletişim yolu kurmak amacıyla uygulanır.

Banyo Tipleri

Banyolar yapıldığı alana göre tam ve lokal banyo olarak sınıflandırılır. Suyun ısısına göre de sınıflandırma da ise;

 • Sıcak: 44-48 °C
 • Ilık: 43 °C
 • Soğuk: 32 °C şeklinde ayrım vardır.

Temizlik Banyoları: (yatak banyosu, kısmı yatak banyosu, küvet banyosu, duş)
Tedavi Edici Banyolar: (sıcak, soğuk, ılık, lokal banyolar ve oturma banyosu)

Hastaya yönelik hijyen uygulamalarının türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Sabah tuvaleti
 2. El yıkama
 3. Hastanın dişlerinin fırçalanması
 4. Kolların silinmesi
 5. Hastanın sırtının silinmesi
 6. Yatak banyosu
 7. Gözlerin silinmesi
 8. Kulak bakımı
 9. Burun bakımı
 10. El, kol ve bacakların temizliği
 11. Göğüs temizliği
 12. Karın temizliği
 13. Ayak ve sırt temizliği
 14. Sırt Masajı
 15. Perine bakım
 16. Ayak banyosu
 17. Saç hijyeni ve banyosu

Sabah Tuvaletinin Amacı:

 • Hastanın temizliğini güvenliğini sağlamak
 • Hastanın rahat bir gün geçirmesine yardımcı olmak
 • Derinin normal fonksiyonlarına yardımcı olmak
 • Hasta kişiye temizlik alışkanlığını kaybettirmemek ve alışkanlık sağlamak
 • Hastayı fizyolojik ve psikolojik yönden rahatlatmak
 • Hijyen yönünden hastanın eğitimini sağlamak
 • Hastayı rahatlatmaktır(aynı bakım hastaya öğleden sonra ve akşam yatmadan önce de yapılır).

Yatak Banyosunun Amacı: Hastanın yatağa bağımlı olduğu süre kişisel hijyenini sürdürmek için yapılan genel banyodur. Temizlik ve rahatlık sağlamak amacıyla yapılır. Bu işlem aynı zamanda hastalarda deri değerlendirme ve yatak içinde hareket ettirme ile dolaşımın hızlanması sağlanır.

Sırt Masajı Türleri:
Efloraj (Öfloraj):Sıvazlama
Petrisaj : Yoğurma
Friksiyon : Dairesel veya noktasal baskı
Perküsyon: Vurma

Kadın ve Erkek Perine Temizliği


Ayak Banyosunda Amaç: Hastanın temizliğini ve rahatlığını sağlamak, nasır ve sertleşmiş tırnakları yumuşatıp tedavi etmek, ayaktaki ter kokularını gidermek ve Periferal dolaşımı hızlandırmaktır.

Saç Hijyeni ve Banyosu Amaçları:

 • Saçların temizliğini sağlamak,
 • Hastaya fiziksel rahatlık sağlamak,
 • Hastanın özgüvenini artırmak,
 • Uzun süre yatakta yatma sonucu saçların karışmasını ve birbirine geçmesini önlemek amacıyla uygulanan lokal bir banyodur.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال